Lokal læreplan i muntlig ferdigheter - Skedsmo kommune   

 

 

Forside
Muntlige ferdigheter
Mål for hovedtrinn
Individuell vurdering
Undervisningsforslag
Læreplan for
grunnskolen

Planen i pdf-format

  

 
 

 

Kunnskapsløftets grunnleggende ferdigheter er:

- Å kunne uttrykke seg muntlig
- Å kunne uttrykke seg skriftlig
- Å kunne lese
- Å kunne regne
- Å kunne bruke digitale verktøy

De grunnleggende ferdighetene er integrert i fagplanenes kompetansemål, for å tydeliggjøre de grunnleggende ferdighetenes betydning angis det for hvert fag hva som forstås med fagets grunnleggende ferdigheter.

Grunnleggende ferdigheter i Kunnskapsløftet

Forøvrig understrekes følgende forhold knyttet til betydningen av å utvikle den muntlige bruken av språket.
Demokratiet - man blir hørt
Selvtillit - sosial evne, man blir lyttet til, kan ta og gi kritikk
Akademisk - evne til å forstå, beskrive presist, være saklig, se nyanser, se muligheter, kritisk evne