Lokal læreplan i muntlig ferdigheter - Skedsmo kommune

 

 

Forside
Muntlige ferdigheter
Mål for hovedtrinn
Individuell vurdering
Undervisningsforslag
Læreplan for
grunnskolen

Planen i pdf-format

  

 

 

 

Muntlige grunnleggende ferdigheter

Lytte

Spørre  

Argumentere

Vurdere

Muntlige sjangere

Fortelle

Samtale

Presentere