Lokal læreplan i muntlig ferdigheter - Skedsmo kommune   

 

 

Forside
Muntlige ferdigheter
Mål for hovedtrinn
Individuell vurdering
Undervisningsforslag
Læreplan for
grunnskolen

Planen i pdf-format

  

 
 

 

Individuell vurdering

Etter 2. årstrinn

Etter 4. årstrinn

Etter 7. årstrinn

Etter 10. årstrinn