Skedsmo kommune
                      - møtestedet på Romerike
                                    Undervisningssektoren

 

Tekstboks: Muntlige ferdigheter - Skedsmo kommune
 

 

 

           
          
9. – 10. november 2009 arrangerte Skedsmo    
         kommune seminar i Lillestrøm om den   
         grunnleggende ferdigheten å 
         kunne uttrykke seg muntlig.

        
        
Bidragsytere:
           Frøydis Hertzberg, UiO
           Henning Fjørtoft, NTNU
           Sigrun Svenkerud, UiO
           Bente Heian, Udir
           Ole Petter Myhren, Kjellervolla

        
Beate Børresen, HiO

           Lise Grimnes, Snirkelsnakk

                  

Seminaret belyste muntlige ferdigheter basert på Skedsmo kommunes plan, hvor muntlige ferdigheter som å lytte, snakke, spørre og vurdere er basiskompetanse. Mens å fortelle, samtale og presentere er med sammensatte ferdigheter.  Planen er utarbeidet av Beate Børresen, Lise Grimnes i samarbeid med Skedsmo kommune.

 

Seminaret benyttet metoder som fremmer muntlige ferdigheter, blant annet gjennom strukturerte samtaler og læring gjennom fortelling.

 

Kontaktperson: Inger Elise Solberg, ingeres@skedsmo.kommune.no

 

 

Program 9. og 10. november 2009  

Mandag 9. november

09.30 – 09.45          Åpning
         Hvorfor lage en plan for muntlige ferdigheter?
         Ved Inger Elise Solberg, Skedsmo kommune

09.45 -10.15           Muntlige ferdigheter og hvordan disse er presentert i
Skedsmo kommunes plan. Hva er en strukturert 
samtale?
Ved Beate Børresen, Høgskolen i Oslo

10.15 – 10.30          Spørsmål og kommentarer

10.30 – 10.45          Pause

10.45 – 11.30          Hvordan står det til med muntlige ferdigheter i skolen?
Ved Sigrun Svenkerud, Universitetet i Oslo

11.30 – 12.00          Samtale om Svenkeruds innlegg

12.00 – 13.00          Lunsj

13.00 – 13.45          Hvordan vurdere muntlige ferdigheter?

                            Ved Henning Fjørtoft, NTNU

13.45 – 14.15          Samtale om Fjørtofts innlegg

14.15 – 14.30          Pause

14.30 – 15.30          Muntlig fortelling og fortellerverksted.
Ved Lise Grimnes og Marianne Sundal, Fortellergruppen  
Snirkelsnakk


Tirsdag 10. november

9.30 – 10.00:          Utdanningsdirektoratets arbeid med veiledning til læreplan i norsk.

Ved Bente Heian, Utdanningsdirektoratet.

10.00 – 10.30          Samtale om Heians innlegg

10.30 – 10.45          Pause

10.45 – 11.15          Presentasjon av Skedsmo kommunes plan for muntlige
ferdigheter.
Ved Beate Børresen

11.15 – 11.45          Skedsmo kommunes plan, vurderinger og råd fra en 
forsker. 
Ved Frøydis Hertzberg, UiO

11.45 – 12.30          Lunsj

12.30 – 13.00          Skedsmo kommunes plan, vurdering og råd fra en
lærer.
Ved Ole-Petter Myhren, Kjellervolla skole

13.00 – 13.30          Samtale om Hertzbergs og Myhrens innlegg

13.30 – 13.45          Pause

13.45 – 14.15          Ungdom forteller.

14.15 – 15.00          Deltakernes erfaringer og ønsker.

                             Referat fra alle samtalene

Tekstboks: Muntlige ferdigheter - Skedsmo kommune