Lokal læreplan i muntlig ferdigheter - Skedsmo kommune

 

 

Forside
Muntlige ferdigheter
Mål for hovedtrinn
Individuell vurdering
Undervisningsforslag
Læreplan for
grunnskolen

Planen i pdf-format

  

 
 

 

Undervisningsforslag

Her presentres en generell beskrivelse av hver ferdighet, samt øvelser som trener disse. Øvelsene er noen ganger generelle og noen ganger knyttet til kompetansemål i bestemte fagplaner.

Metoder og grunnøvelser

Øvelser i muntlige grunnleggende ferdigheter

Lytte: 2.trinn - 4. trinn - 7. trinn - 10.trinn

Spørre: 2.trinn - 4. trinn - 7. trinn - 10.trinn

Argumentere: 2.trinn - 4. trinn - 7. trinn - 10.trinn

Vurdere: 2.trinn - 4. trinn - 7. trinn - 10.trinn

Øvelser i muntlige sjangere

Fortelle: 2.trinn - 4. trinn - 7. trinn - 10.trinn

Samtale: 2.trinn - 4. trinn - 7. trinn - 10.trinn

Presentere: 2.trinn - 4. trinn - 7. trinn - 10.trinn